ค้นหาเพลงฟรีของ Kinh

1:20:24 Kinh Quan Am Cuu Kho Pho Mon Kinh
1:07:27 Nếu Nghe Kinh Này Trước Khi Ngủ Phật Bà Quan Âm Phù Hộ May Mắn Cả Đời Kinh Phật Giáo
49:58 Kinh Phật Giáo Hay Nhất Thích Nghiêm Bình Tụng Kinh Từ Tâm
57:51 Giọng Đọc Tụng Của Hòa Thượng Thích Trí Quảng Tụng Kinh BỔN MÔN PHÁP
12:23 Hãy Đọc Kinh Mân Côi Nữa Đi !
1:56:27 Ba I Kinh Tie U Tru Nghie P Chu O Ng Bài Kinh Sám Hối Rất Hay Hành Giả Tu Học Cần Biết
06:14 Múa Phật Nghìn Tay Kim Linh KINH CHÚ ĐẠI BI Tiếng Việt
04:19 Duy Khánh Kinh Khổ
1:03:34 Tụng Kinh Sám Hối Rất Hay Đại Đức Thích Thiện Xuân
1:12:03 Ai Có Duyên Với Đức Phật Nghe Tụng Kinh Sám Hối Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Thêm Phước Như Lời Phật Dậy
2:09:37 Peto Lyric Bát Nhã Tâm Kinh 21 Biến Tiếng Phạn
58:59 Bách Tự Tâm Kinh Miếu Bà Tây A Kinh Bà Ngũ Hành
6:55:06 Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật
07:33 Chậm Kinh Mấy Ngày Thì Có Thai Lưu Ý Liên Quan Chị Em Cần Biết
1:02:41 Kinh Phật Giáo Quan Thế Âm Cứu Khổ Cứu Nạn Thích Nghiêm Bình Tụng Kinh Phổ Môn
1:19:29 Kinh Phật Giáo Hay Mới Nhất Thích Nghiêm Bình Kinh Vu Lan Sám Hối