ค้นหาเพลงฟรีของ Giving Up - Dee Dee Bridgewater

04:56 Giving Up
10:59 Dee Dee Bridgewater And The Memphis Soulphony Live At Victoria Jazzfest
05:36 Try A Little Tenderness Hq Dee Dee Bridgewater
04:46 Going Down Slow
01:36 Dee Dee Bridgewater "Giving Up" Smf
02:16 For Once In My Life Jimmy Scott Project Dee Dee Bridgewater & Bob Mintzer
04:22 I Can T Get Next To You Dee Dee Bridgewater
03:09 I Can T Stand The Rain Video Dee Dee Bridgewater
03:07 I Can T Stand The Rain
04:41 Don T Be Cruel
04:19 Take My Hand Precious Lord
03:04 Children Are The Spirit Of The World
46:30 Full Film Dee Dee Bridgewater "Motherland"